Zahájení provozu na V. nástupišti Hlavního nádraží

15. 5. 1928místo

brněnské nádraží (Hlavní)


charakteristika

Výstavba a zprovoznění V. nástupiště napomohlo zvýšit potřebnou kapacitu kolejí pro jízdy vlaků a rovněž způsobilo změny organizace železniční dopravy na "horním" (dnešním Hlavním) nádraží.


zajímavosti

K V. nástupišti byly přivedeny vlaky jezdící směrem na Přerov, a tak tomuto místu začalo říkat "přerovské nástupiště" nebo dokonce "přerovské nádraží". Vlaky střelického směru obsadily IV. nástupiště.


poznámka

Délka V. nástupiště činila 300 m.
Současně se zprovozněním V. nástupiště došlo i k zahájení provozu na prvních 5 kolejích odstavného nádraží "A" umístěného za řekou Svratkou vpravo od kolejí směrem na Horní Heršpice. Politická pochozí komise se sešla 16. 12. 1925 a stavební povolení bylo vydáno 29. 5. 1926. Další pětice kolejí odstavného nádraží "A" začala provozu sloužit až koncem roku 1928, konkrétně 28. 12. 1928. Dnes na odstavném nádraží "A" nalezneme pouze 9 kolejí, protože první z nich posloužila ve 40. letech ke stavbě další - třetí - koleje z "horního" nádraží do Horních Heršpic.
V souvislosti s odstavným nádražím "A" je vhodné zmínit existenci všech tří odstavných nádraží umístěných jižně od osobního nádraží, mající zkratky "A", "B" a "F". Nejstarší je "Filiálka", původně kolejiště pro nákladní dopravu a seřaďovací práce, do provozu bylo uvedeno již v roce 1897. Dnes se mu říká stále "filiálka", předpisově odstavné nádraží "F" a leží v úrovni "áčka", tedy odstavného nádraží "A", avšak vlevo od kolejí ve směru na Horní Heršpice.
Ještě v roce 1928 se za řekou Svratkou v prostoru mezi "střelickou spojkou" a tratí směřující na Přerov začalo stavět "béčko" nebo-li odstavné nádraží "B", k předání do provozu došlo 15. 5. 1930.události

19. 5. 1967
Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic 17. 7. 1946
Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce v Horních Heršpicích 28. 4. 1904
Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Horními Heršpicemi (střelická spojka) 30. 8. 1869
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Brno - Přerov


stavby

Hlavní nádraží
Nádražní 1/418


městská část

tsch


Aktualizováno: 07. 07. 2018