Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce v Horních Heršpicích

17. 7. 1946


místo

brněnské nádraží (Horní Heršpice)


charakteristika

Po skončení 2. světové války bylo nutno přivést vlaky od Jihlavy a Znojma do Brna po provizorní, od 17. 7. 1946 po definitivní železniční spojce v Horních Heršpicích. Tato skutečnost měla značný vliv na organizaci železniční dopravy na "horním" (dnes Hlavním) nádraží.


zajímavosti

Vlaky - zejména osobní dopravy - začaly od 13. 5. 1945 (některé prameny však uvádí že se takto jezdilo již v průběhu 2. světové války) v Horních Heršpicích používat provizorní, tzv. "zásobárenskou" kolej, neboť dvoukolejný most překlenující v Horních Heršpicích trať Brno - Břeclav byl zásadně poškozen a zůstal navždy jednokolejný. Kolej vedla od křížení tratě se silnicí směr Vídeň levotočivým obloukem před staniční budovu. Tím také došlo k obnovení zastavování osobních vlaků střelického směru v Horních Heršpicích, které zde bylo ukončeno v roce 1870.
"Zásobárenská" kolej byla využívána dočasně, souběžně s ní se začala stavět železniční spojka s příznivějším větším poloměrem oblouku, na kterou byla železniční doprava převedena 17. 7. 1946.


poznámka

Přivedení vlaků osobní dopravy od Jihlavy a Znojma na brněnské "horní" (dnes Hlavní) nádraží okolo výpravní budovy v Horních Heršpicích od 13. 5. 1945 přineslo problémy v organizaci železniční dopravy. Vlaky začaly ku "hornímu" nádraží náhle přijíždět ze západu, ačkoli "jejich" čtvrté nástupiště bylo položeno nejvýchodněji. Tento stav trval do 25. 9. 1945, od tohoto dne začaly vlaky od Střelic jezdit na V. nástupiště a vlaky od Přerova na IV. nebo III. nástupiště.
Jízdy vlaků od Střelic uvedeným způsobem by nebyly možné bez posílení kapacity kolejí mezi "horním" nádražím a Horními Heršpicemi. Nejprve byla jedna z kolejí odstavného nádraží "A" prodloužena do Horních Heršpic, aby po ní mohly jezdit lokomotivy do depa. Koleji se říkalo "strojová" a do provozu byla uvedena 2. 11. 1942. Pro jízdy vlaků osobní dopravy byla tato kolej uzpůsobena až 25. 9. 1945 (do té doby musely vlaky od Střelic využívat kolej tratě Brno - Břeclav), a začalo se jí říkat "střelická".události

15. 5. 1928
Zahájení provozu na V. nástupišti Hlavního nádraží 28. 4. 1904
Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Horními Heršpicemi (střelická spojka) 15. 9. 1870
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Dolním a Hlavním nádražím a (Brno -) Střelice - Znojmo 1. 7. 1856
Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna 2. 1. 1856
Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati Brno - Zastávka u Brna


městská část

tsch


Aktualizováno: 05. 07. 2018