Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah)

Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah)


 • 15. 12. 1970 


 • místo

  brněnská nádraží (Židenice, Černovice, Dolní, Horní Heršpice)


 • charakteristika

  Železniční trať vedoucí ze Židenic přes Černovice a Dolní nádraží do Horních Heršpic byla přestavěna na dvoukolejnou trať pro jízdy zejména nákladních vlaků a je známa pod pojmem "nákladní průtah".


 • zajímavosti

  Zprovozněním "nákladního průtahu" se dosáhlo odklonění nákladní dopravy ve směru Maloměřice - Modřice mimo Hlavní nádraží.

 • poznámka

  V roce 1966 bylo přijato generální řešení přestavby železničního uzlu Brno skládající se z 5 etap, z nichž stavba dvoukolejného průtahu pro nákladní vlaky tvořila etapu č. 1.

  Stavební úpravy železničních tratí pro tzv. "nákladní průtah" započaly v roce 1966. Stavba se dotkla celého úseku od Židenic přes Dolní nádraží až po Horní Heršpice a také znamenala ukončení provozu na některých původních úsecích železnice.
  Lze uvést například tyto dílčí stavby:
  - úprava kolejiště v Židenicích
  - zrušení propojení s tratí Černovice - Líšeň (30. 6. 1969?)
  - úpravy vedení tratí a kolejiště v Černovicích, vliv přeložky tramvajové tratě v Nezamyslově ulici, stavba mostu přes ulici Olomoucká
  - zrušení spojky v Černovicích od Dolního nádraží směrem na Slatinu (23. 5. 1970)
  - zrušení železniční trati spojující Dolní nádraží a Hlavní nádraží (23. 5. 1970?)
  - zrušení napojení "svitavské pobřežní dráhy" od Dolního nádraží odbočkou Křenová (10. 1. 1969?)
  - zprovoznění napojení "svitavské pobřežní dráhy" ze Židenic (10. 1. 1969)
  - přestavba severního zhlaví Dolního nádraží
  - přestavba kolejiště v Horních Heršpicích
  - zprovoznění nového tříkolejného nákladiště "Nový jih" v Horních Heršpicích končícího u ulice Severní.

  "Nákladní průtah" byl dán do užívání 15. 12. 1970 jako jednokolejný a neelektrizovaný. Slavnostní jízda po "nákladním průtahu" se uskutečnila o několik dnů později, 21. 12. 1970. Toho dne došlo na brněnské nové radnici k podpisu dohody o společném odsouhlasení studie "Brno - postup přestavby železničního uzlu" a v brněnském technickém muzeu byla současně otevřena výstava "Brno a železnice".


 • prameny, literatura


 • události

  19. 11. 2009
  Zahájení pravidelné dopravy na přeložce železniční trati mezi Horními Heršpicemi a Dolním nádražím 15. 10. 1976
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Horní Heršpice - Brno jih - Modřice 30. 10. 1971
  Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Horních Heršpic (nákladní průtah) 16. 9. 1944
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Černovicemi a Židenicemi 15. 5. 1927
  Zahájení pravidelné dopravy na železniční spojce mezi Hlavním nádražím a Černovicemi (komárovská spojka)
  další události (7)...


 • městská část

  Brno-Černovice
  Brno-jih
  Brno-střed
  Brno-Židenice


 • autor

  tsch


Aktualizováno: 29. 06. 2018