Výstava Pavel Dvorský

15. 2. 2017 (15.2.–30.6.2017)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava z tvorby jednoho z předních malířů, který se věnuje rekonstrukcím pravěkého života


poznámka

Pavel Dvorský spolupracoval s řadou našich předních archeologů a ilustracemi přispěl do mnoha knih, věnuje se rekonstrukcím pravěkého života, především střednímu a mladšímu paleolitu. Pozoruhodné je zejména jeho zachycení emotivních stavů, jako je tanec, pláč nad zesnulým apod.stavby

Palác šlechtičen
Kobližná 1/116


městská část


hub


Aktualizováno: 24. 06. 2018