Zahájení pravidelné nákladní dopravy na železniční trati z Břeclavi do Brna

2. 3. 1840


místo

brněnské nádraží (Hlavní)


charakteristika

Tímto dnem byla zahájena přeprava zboží do Brna po železnici.


prameny, literatura

události

15. 10. 1976
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati Horní Heršpice - Brno jih - Modřice 15. 12. 1970
Zahájení pravidelné dopravy na železniční trati mezi Židenicemi a Horními Heršpicemi (nákladní průtah) 19. 5. 1967
Zahájení elektrického provozu na železniční trati z Židenic do Modřic 7. 7. 1839
Zahájení pravidelné osobní dopravy na železniční trati Vídeň - Břeclav - Brno 15. 12. 1838
Propagační jízdy vlaků z Brna do Rajhradu a zpět
další události (1)...


stavby

Hlavní nádraží
Nádražní 1/418


městská část

tsch


Aktualizováno: 11. 07. 2018