Výstava V Mendelových stopách: Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela

9. 3. 2017 (9.3.–2.7.2017)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město



charakteristika

výstava obrazů, kreseb a plastik zobrazujících Gregora Mendela


poznámka

Autorem výstavy byl prof. dr. Daniel J. Fairbanks, uznávaný vědec, umělec a učitel. V současné době je profesorem genetiky a děkanem věd na Utah Valley University.
Profesionální vědecký zájem o historii genetiky profesor Fairbanks spojil s potřebou výtvarně vyjádřit svůj vztah k celoživotnímu tématu, zájmu o život a dílo zakladatele genetiky Gregora Mendela.
Výstavu bylo možné zhlédnout v Mramorových sálech Biskupského dvora v rámci oslav dvoustého výročí MZM.


osoby

Gregor Mendel
jemu byla výstava věnována


stavby

městská část


hub


Aktualizováno: 16. 10. 2018