Obsazení Brna německou armádou a převzetí řízení města nacisty

15. 3. 1939


katastr

Brno-město


místo

Brno


charakteristika

V dopoledních hodinách obsadily útvary 5. německé armádní skupiny Brno, 45. pěší divize XVIII. armádního sboru a spolu s nimi přijelo i 120 členů gestapa.
Řízení města převzal Oskar Judex (jenž byl poté 1. července jmenován vládním komisařem) a členové brněnské NSDAP v představenstvu města. Dosavadní český starosta města Brna, Ing. Rudolf Spazier, odmítl rezignovat na svou funkci a byl poté podroben značnému nátlaku.


účastníci

Oskar Judex, vládní komisař (jmenovaný 1. 7. 1939),
Karl Schwabe, aktivní účastník okupační správy


zajímavosti

Už ve 3 hodiny v noci přepadly německé bojůvky brněnské policejní ředitelství, radnici, rozhlas a jiné důležité budovy ve městě.
Gestapo se ihned začalo připravovat na zatýkání významných osobností, vlastenců a komunistů. Na nárožích byly vylepeny ráno německo-české vyhlášky o převzetí vlády nad městem nacisty. V dopravě byla zavedena s okamžitou platností jízda vpravo. Domy Němců byly slavnostně vyzdobeny a příslušníci Henleinovy strany vítali okázale německé vojáky projíždějící městem.prameny, literatura

události

15. 3. 1939
Příjezd gestapa do Brna


osoby

Oskar Judex
pověřen řízením města (od 1. 7. 1939 vládní komisař) Karl Schwabe
aktivní účastník okupační správy Brna (v letech 1940–1945 Zemský viceprezident Moravskoslezský) Rudolf Spazier
dosavadní starosta, který odmítl rezignovat na svou funkci


městská část

Fl


Aktualizováno: 06. 06. 2020