Internetová encyklopedie dějin Brna

Obsazení Brna německou armádou a převzetí řízení města nacisty

Obsazení Brna německou armádou a převzetí řízení města nacisty


 • 15. 3. 1939 


 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Brno


 • charakteristika

  V dopoledních hodinách obsadily útvary 5. německé armádní skupiny Brno, 45. pěší divize XVIII. armádního sboru a spolu s nimi přijelo i 120 členů gestapa.
  Řízení města převzal Oskar Judex (jenž byl poté 1. července jmenován vládním komisařem) a členové brněnské NSDAP v představenstvu města. Dosavadní český starosta města Brna, Ing. Rudolf Spazier, odmítl rezignovat na svou funkci a byl poté podroben značnému nátlaku.


 • účastníci

  Oskar Judex, vládní komisař (jmenovaný 1. 7. 1939),
  Karl Schwabe, aktivní účastník okupační správy

 • zajímavosti

  Už ve 3 hodiny v noci přepadly německé bojůvky brněnské policejní ředitelství, radnici, rozhlas a jiné důležité budovy ve městě.
  Gestapo se ihned začalo připravovat na zatýkání významných osobností, vlastenců a komunistů. Na nárožích byly vylepeny ráno německo-české vyhlášky o převzetí vlády nad městem nacisty. V dopravě byla zavedena s okamžitou platností jízda vpravo. Domy Němců byly slavnostně vyzdobeny a příslušníci Henleinovy strany vítali okázale německé vojáky projíždějící městem.


 • prameny, literatura


 • události

  15. 3. 1939
  Příjezd gestapa do Brna


 • osoby

  Oskar Judex
  pověřen řízením města (od 1. 7. 1939 vládní komisař) Karl Schwabe
  aktivní účastník okupační správy Brna (v letech 1940–1945 Zemský viceprezident Moravskoslezský) Rudolf Spazier
  dosavadní starosta, který odmítl rezignovat na svou funkci


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 06. 06. 2020