Otevření divadla v brněnské "taverně" (dnes budova Reduty)

28. 11. 1733


ulice

katastr

Brno-město


charakteristika

První představení uváděné v brněnské "taverně" na Zelném trhu, která byla krátce před tím upravena jako novostavba pro divadelní sál, se konalo 28. listopadu 1733. Předváděla ho skupina italských herců a zpěváků pod vedením impresária Angela Mingottiho, který si nové divadlo pronajal na sezony let 1733–1735.
Divadelní sál sloužil plných padesát let. Když 14. ledna 1785 vyhořel, a ač byl ještě téhož roku 30. listopadu 1785 znovu uveden do provozu, krátce nato 6. ledna 1786 vyhořel opět vinou zatím neobjasněných příčin, mezi něž patří i podezření z úmyslného založení požáru.


zajímavosti

Při zprávě o oné 28. 11. 1733 uvedené hře Armida Abbandonata se říká, že šlo o "Dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro novissimo della Taverna". Divadlu se začalo říkat také Opera-Haus, Opernhaus, Spielhaus i Comedienhaus. Název Reduta je až z hodně pozdější doby.


městská část

Fl


Aktualizováno: 06. 04. 2017