První Portugalské kulturní centrum u nás je v Brně

11. 12. 2003


ulice

číslo orientační

53


katastr

Stránice


místo

Brno, areál VUT


nej...

Česká republika
první portugalské kulturní centrum v republice


charakteristika

Portugalské kulturní centrum bylo otevřeno v Brně jako první v ČR, a to v areálu Vysokého učení technického na Údolní ulici.
Kromě praktického významu - jako rádce odborné i laické veřejnosti - má existence centra i význam symbolický (spolupráce dvou přibližně stejně velkých států s demokratickým zřízením) a umožňuje bližší vzájemné poznávání kultur, což je těžištěm jeho činnosti.
Kulturní středisko má i bohatě vybavenou knihovnu, čítárnu a jsou v něm k dispozici zájemcům i moderní komunikační media.


účastníci

velvyslankyně Portugalské republiky v ČR Anna Martinho,
prezidentka Národního kulturního institutu Camoes v Lisabonu Maria José Stock,
děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jan Pavlík,
vedoucí katedry romanistiky tamtéž Petr Kyloušek


zajímavosti

Přes velkou geografickou vzdálenost obou států je na co navazovat. např. mírovým poselstvem krále Jiřího z Poděbrad do Portugalska počínaje a činností českého básníka a portugalského prozaika a režiséra Františka Listopada v Lisabonu konče.
Zajímavé jsou některé drobné jazykové souvislosti ( např. slovo „baroko“ má svůj původ v portugalském označení asymetricky rozmáchlého tvaru ulity mořského měkkýše „baroca“.


městská část

Fl


Aktualizováno: 27. 06. 2018