Obléhání Brna husity a možný vznik jedné z brněnských pověstí

14. 5. 1428


ulice

místo

Brno


charakteristika

Sirotci pod vedením hejtmana Velka Koudelníka z Březnice oblehli v květnu Brno a rozbili svůj hlavní tábor mezi Brnem a Královým Polem. Když 14. května jedna jejich část vytáhla proti klášteru cisterciaček v Tišnově, učinili na ně Brňané 15. května zdařilý výpad.
Velek se poté tajně dohodl se stoupenci husitů v Brně, že mu 17. května otevřou Veselou bránu na konci Veselé ulice, ale plán se nezdařil a Brno nebylo husity dobyto, ačkoliv sirotci o bránu úporně bojovali až do noci.


zajímavosti

Tato událost zaznamenaná Tomášem Janem Pešinou z Čechorodu v díle "Mars Moravicus, vydané v roce 1677 v Praze (s. 532–533) stála pravděpodobně u vzniku brněnské pověsti o zazděném radním do zdi Staré radnice v místech dodnes viditelné kamenné tváře.Fl


Aktualizováno: 22. 01. 2019