Zřízení farnosti u kostela sv. Tomáše

1. 9. 1784
charakteristika

V roce 1784 dne 1. září při zavedení všeobecného církevního řádu byla zřízena fara na Velké Nové ulici pod ochranou sv. apoštola Tomáše. Na farní byl povýšen bývalý klášterní kostel důstojných otců augustiniánů a k němu byla přidělena kaple Panny Marie Pomocné na starém hřbitově k uchovávání Nejsvětější Svátosti pro zaopatřování nemocných v noci.

Obce přidělené k této farnosti byly: Velká Nová, Malá Nová, Švábka a některé domy Na Hrázi, jako Modrá štika a mlýn.
Později byl vystavěn Josefov, Příkop a také levá a pravá strana hrází byly zastavěny domy. K faře byly rovněž přiděleny nově zbudovaný dům Prasnerovský, Steinmetzovský a dům U bílého beránka, které předtím patřily do Zábrdovic.


poznámka

Kaple Panny Marie Pomocné na bývalém hřbitově před Veselou branou byla v roce 1810 zrušena a roku 1826 zbořena.
Ma


Aktualizováno: 10. 07. 2018