Zahájení výstavy Zdeněk Zouhar: skladatel, muzikolog, knihovník

5. 6. 2017 (5.6.–26.8.2017)


ulice

číslo orientační

65a


katastr

Brno-město, Veveřícharakteristika

výstava věnovaná skladateli, muzikologu a knihovníkovi prof. PhDr. Zdeňku Zouharovi


poznámka

Doprovodné akce k výstavě v MZK v Brně:
13. června 2017 v 18.00 hod. – Zdeněk Zouhar: Velká láska
(malý sál, 6. patro)
Promítání záznamu jednoaktové opery Zdeňka Zouhara v podání Komorní opery Hudební fakulty JAMU.

21. června 2017 v 18.00 hod. – Zdeněk Zouhar - hudební skladatel a propagátor díla Bohuslava Martinů
(malý sál, 6. patro)
Přednáška hudebního skladatele a muzikologa prof. MgA. Mgr. Víta Zouhara, Ph.D.

Výstava se konala v rámci cyklu Oči Brna.stavby

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a/996


městská část


hub


Aktualizováno: 06. 06. 2020