Encyklopedie dějin města Brna

Dohoda o vykonávání obvyklé roboty

Dohoda o vykonávání obvyklé roboty


 • 22. 7. 1663 


 • místo

  Staré Brno, klášter Králové


 • charakteristika

  Zuzana, abatyše i s konventem kláštera Králové na Starém Brně uzavírá dohodu s poddanými měšťany na Starém Brně o robotě a určuje, jak postupovat při řešení poddanských záležitostí.


 • účastníci

  Zuzana, abatyše cisterciáckého kláštera na Starém Brně,
  měšťané Starého Brna

 • poznámka

  V druhé polovině 17. století starobrněnští obyvatelé odpírali klášteru robotní povinnosti, vytýkali mu mnoho věcí a nebyli spokojeni ani s konšely. Cisterciačky nezakročily násilím.
  V létě roku 1663 přiměly starobrněnské sousedy k dohodě se závazkem vykonávat obvyklé roboty. Aby byla odstraněna nedůvěra k radě, mohla si obec zvolit tři důvěrníky, kteří se vedle rady účastnili každého rozhodnutí.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"
  "Dějiny města Brna"


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 18. 07. 2014