Dohoda o vykonávání obvyklé roboty

22. 7. 1663


místo

Staré Brno, klášter Králové


charakteristika

Zuzana, abatyše i s konventem kláštera Králové na Starém Brně uzavírá dohodu s poddanými měšťany na Starém Brně o robotě a určuje, jak postupovat při řešení poddanských záležitostí.


účastníci

Zuzana, abatyše cisterciáckého kláštera na Starém Brně,
měšťané Starého Brna


poznámka

V druhé polovině 17. století starobrněnští obyvatelé odpírali klášteru robotní povinnosti, vytýkali mu mnoho věcí a nebyli spokojeni ani s konšely. Cisterciačky nezakročily násilím.
V létě roku 1663 přiměly starobrněnské sousedy k dohodě se závazkem vykonávat obvyklé roboty. Aby byla odstraněna nedůvěra k radě, mohla si obec zvolit tři důvěrníky, kteří se vedle rady účastnili každého rozhodnutí.městská část

Jord


Aktualizováno: 11. 07. 2018