První názvy brněnských veřejných prostorů

26. 6. 1293


místo

Brno


charakteristika

Při sporu mezi farou sv. Petra a farou sv. Jakuba o rozsahu jejich farností byla uspořádána jízda významných církevních hodnostářů (opatů klášterů žďárského, třebíčského, louckého a zábrdovického) a právníků (Jindřicha z Bítýšky a Mikuláše z Vídně) a pod vedením Konráda, olomouckého biskupa rozhodli o hranici, jež mezi oběma farnostmi měla vést.
Přitom jsou zmíněny vůbec poprvé dva názvy brněnských prostranství.


účastníci

Konrád, biskup olomoucký,
opati klášterů žďárského, třebíčského, louckého a zábrdovického,
Jindřich z Bítýšky,
Mikuláš z Vídně


zajímavosti

Jízdu zahájili od brány Brněnské na dnešním Šilingrově náměstí a odtud jeli - dle listiny CDB IV, č. 340 - „per plateam Inferiori" (Dolní ulici) a „Forum Antiquum“ (Staré tržiště) přes celé město až k bráně Měnínské, jež dosud stojí.
Historikové se však občas nemohou shodnout na tom, zda ona Dolní ulice byla dnešní ulicí Starobrněnskou (vůči Petrovu) nebo Dominikánskou (vůči Starobrněnské). Pak by totiž ono Staré tržiště mohlo být buď dnešním Zelným trhem nebo dnešním náměstím Svobody, případně i Dominikánským náměstím. Oběma cestami lze dojet dolů k Měnínské bráně.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Der Brünner Ritt vom 26. Juni 1293"


Fl


Aktualizováno: 13. 09. 2019