Internetová encyklopedie dějin Brna

Protestní shromáždění k otázce otevření ((ÚH|Ústředního hřbitova)) v Brně

Protestní shromáždění k otázce otevření ÚH v Brně


 • 1. 11. 1883 


 • ulice

  Komenského náměstí
  místo konání shromáždění

 • číslo orientační

  8

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  V zahradě Besedního domu v Brně se konalo početně hojně navštívené shromáždění občanů obou národností, české i německé, se snahou ovlivnit ještě skutečnost, že nový hřbitov bude komunální pro katolíky i nekatolíky, nebude vysvěcen a nebude zde umístěn kříž.


 • poznámka

  Shromáždění v zahradě Besedního domu se účastnily asi čtyři tisíce lidí. Řečníci argumentovali počtem katolíků v Brně (asi 73 000), nekatolíků bylo v té době asi 1 700, Židé (asi 5 500 osob) měli již svůj vlastní hřbitov v Brně.
  Jádrem sporu byla skutečnost, že nový hřbitov bude komunální, proto nebude vysvěcen a nepostaví se kříž. Katolíci navrhovali, aby dostali část hřbitova vyčleněnou pro svou konfesi, tam by došlo k vysvěcení a vztyčení kříže.
  Na závěr shromáždění byla jednomyslně přijata rezoluce tohoto znění: „Brněnští katolíci shromáždění ve veřejné schůzi 1. listopadu odbývané žádají jednohlasně na slavné obecní radě královského hlavního města Brna, by šetříc náboženského cítění tak ohromné většiny katolického obecenstva brněnského, část nového hřbitova na Vídence (v textu -Menš) výhradně jen pro katolíky určila a tak překážku odstranila, pro kterou komunálního hřbitova církevně vysvětiti nelze.“


 • prameny, literatura


 • události

  3. 11. 1883
  Otevření Ústředního hřbitova města Brna


 • osoby

  František Bořivoj Wurm
  účastník a řečník na shromáždění


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534
  místo konání shromáždění
  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018