Internetová encyklopedie dějin Brna

Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila

Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila


 • 12. 11. 1909 


 • ulice

  Vídeňská

 • číslo orientační

  96


 • charakteristika

  Ze zrušeného Starobrněnského hřbitova byly exhumovány ostatky „otce slavistiky“ Josefa Dobrovskéhodr. Josefa Chytila, zemského archiváře, a po smutečních obřadech uloženy do nových hrobů na Ústředním hřbitově města Brna.


 • poznámka

  Exhumace začala 12. 11. 1909 v devět hodin dopoledne na Starobrněnském hřbitově. Předcházelo jí pátrání komise ustavené Moravskou musejní společností, které mělo především ověřit místo skutečného pohřbení Josefa Dobrovského.
  Původně byl na Starobrněnském hřbitově pohřben u zdi blíže vchodu, později byl přenesen i s pomníkem na vyvýšené místo uprostřed hřbitova. Místo bezpečně nalezeno, na hrobě Dobrovského rostl akát a dva cypřiše. Exhumaci byli přítomna řada osobností českého veřejného brněnského života.
  Vyzvednuté ostatky byly uloženy do dvou rakví (dr. Chytil uložen spolu se svou manželkou) se zlatým kováním. Před hřbitovem stály dva pohřební vozy, do nich rakve vloženy. Za vozy kráčel pohřební průvod, podle článku v Moravské orlici do té doby snad jediný pohřební průvod, který se ubíral pěšky po Vídeňské ulici.
  Pohřeb proběhl v kapli hřbitova, poté se průvod vydal k hrobovému místu. Smuteční církevní obřad vykonal prelát starobrněnského kláštera František Sal. Bařina, nad otevřenými hroby promluvil Dr. Kameníček, předseda kuratoria Moravské musejní společnosti. Moravská orlice uvedla, že „hroby Josefa Dobrovského a dra Chytila a jeho choti nalézají se na Ústředním hřbitově ve skupině 32, I. řada, a označeny jsou čísly 2a a 4a. Na ně postaveny pomníky, které zdobily hroby již na Starobrněnském hřbitově. /.../ Pozlacené klíče od obou rakví budou předány zemským stavebním úřadem moravskému zemskému výboru, který odevzdá je zas Moravské musejní společnosti.“


 • prameny, literatura


 • osoby

  Karel Absolon
  účastník exhumace a pohřbu František Sal. Bařina
  vedl smuteční obřady Josef Dobrovský
  jeho ostatky exhumovány Josef Alexander Helfert
  účastník exhumace a pohřbu Josef Chytil
  jeho ostatky exhumovány
  další osoby (3)...


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306
  místo nového pohřbení
  Starobrněnský hřbitov
  Vojtova
  původní pohřbení


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 08. 07. 2018