Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila

12. 11. 1909


ulice

číslo orientační

96


charakteristika

Ze zrušeného Starobrněnského hřbitova byly exhumovány ostatky „otce slavistiky“ Josefa Dobrovského a dr. Josefa Chytila, zemského archiváře, a po smutečních obřadech uloženy do nových hrobů na Ústředním hřbitově města Brna.


poznámka

Exhumace začala 12. 11. 1909 v devět hodin dopoledne na Starobrněnském hřbitově. Předcházelo jí pátrání komise ustavené Moravskou musejní společností, které mělo především ověřit místo skutečného pohřbení Josefa Dobrovského.
Původně byl na Starobrněnském hřbitově pohřben u zdi blíže vchodu, později byl přenesen i s pomníkem na vyvýšené místo uprostřed hřbitova. Místo bezpečně nalezeno, na hrobě Dobrovského rostl akát a dva cypřiše. Exhumaci byli přítomna řada osobností českého veřejného brněnského života.
Vyzvednuté ostatky byly uloženy do dvou rakví (dr. Chytil uložen spolu se svou manželkou) se zlatým kováním. Před hřbitovem stály dva pohřební vozy, do nich rakve vloženy. Za vozy kráčel pohřební průvod, podle článku v Moravské orlici do té doby snad jediný pohřební průvod, který se ubíral pěšky po Vídeňské ulici.
Pohřeb proběhl v kapli hřbitova, poté se průvod vydal k hrobovému místu. Smuteční církevní obřad vykonal prelát starobrněnského kláštera František Sal. Bařina, nad otevřenými hroby promluvil Dr. Kameníček, předseda kuratoria Moravské musejní společnosti. Moravská orlice uvedla, že „hroby Josefa Dobrovského a dra Chytila a jeho choti nalézají se na Ústředním hřbitově ve skupině 32, I. řada, a označeny jsou čísly 2a a 4a. Na ně postaveny pomníky, které zdobily hroby již na Starobrněnském hřbitově. /.../ Pozlacené klíče od obou rakví budou předány zemským stavebním úřadem moravskému zemskému výboru, který odevzdá je zas Moravské musejní společnosti.“osoby

Karel Absolon
účastník exhumace a pohřbu František Sal. Bařina
vedl smuteční obřady Josef Dobrovský
jeho ostatky exhumovány Josef Alexander Helfert
účastník exhumace a pohřbu Josef Chytil
jeho ostatky exhumovány
další osoby (3)...


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo nového pohřbení
Starobrněnský hřbitov
Vojtova
původní pohřbení


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 07. 2018