Slavnostní uložení ostatků barona Trencka do rakve

5. 10. 1872
charakteristika

V kapucínském kostele se konala slavnost přenesení ostatků barona Franze von Trencka za přítomnosti posledního potomka rodiny c. k. majora Heinricha Trencka.
Slavnostní rekviem měl kanovník Hammermüller, poté konán kondukt kolem katafalku zdobeného rodinnými znaky. Trenckovo tělo bylo uloženo ve dvojité rakvi v hrobce kapucínského kláštera, hrobka byla v tento den zpřístupněna veřejnosti.


zajímavosti

V průběhu let (časově se zatím nepodařilo přesně určit) se do sbírek Muzea města Brna dostalo několik drobných osobních památek Franze von Trencka, a také jeho mumifikovaný palec levé ruky. Ten byl na základě odborných výzkumů a po úředním vyřazení ze sbírkového fondu muzea uložen dne 8. 3. 2017 do rakve v kapucínské hrobce.


poznámka

Původně byl baron Trenck pohřben podle svého přání v kapucínské hrobce v řádovém oděvu na zemi s cihlou pod hlavou. Jeho příbuzný Heinrich von Trenck chtěl ostatky původně převézt do Vídně, kde měla rodina hrobku, nakonec respektoval poslední přání zemřelého, došlo pouze ke změně, že tělo bylo uloženo do rakve, ve které spočívá dodnes.
Součástí byla i dvoudenní výstava konaná v tehdejším Františkově muzeu ve dnech 5.–6. 10. 1872 s předměty rodiny Trenckovy. Byly zde památky tzv. „pruského“ Friedricha Trencka (bratranec Franze von Trencka) a tzv. „rakouského“ Franze Trencka z doby jejich vojenské kariéry i věznění.události

4. 10. 2022
Zádušní mše za Barona Trencka 8. 3. 2017
Uložení palce barona Trencka do kapucínské hrobky 4. 10. 1749
Smrt barona Franze von Trencka ve vězení na Špilberku
městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2020