Dohoda města s kartuziánským klášterem

8. 7. 1673


místo

Královo Pole


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna uzavírají dohodu s kartuziánským klášterem v Králově Poli.
S odvoláním na smlouvu o šenku šesti sudů vína poblíž města, kterou purkmistr a rada města Brna uzavřela s Janem Munkou z st. Ivančic v roce 1598, a na jejímž základě klášter vykonává vinný šenk na Nové ulici a zároveň tím porušuje mílové právo města, se představitelé města a kláštera dohodli, že klášter upustí od tohoto vinného šenku na věčné časy za roční poplatek 6 říšských tolarů, který bude město klášteru vyplácet.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
kartuziánský klášter v Králově Poliudálosti

16. 2. 1598
Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými


osoby

Jan Munka
nobilitovaný brněnský měšťan


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


městská část

Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018