Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie

22. 9. 2002


ulice


charakteristika

22. září 2002 se konala v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnost 200. výročí jeho posvěcení.
Jubilejní mši svatou vedl provinciál České provincie P. Vojtěch Suchý. Kazatel P. Josef Koláček z Vatikánského rozhlasu, autor studie „200 let jezuitů v Brně“, nazval kostel „zamodleným“. Nad jeho hlavním oltářem visí totiž obraz Panny Marie „Záchrany brněnského lidu“, věrná kopie obrazu „Salus Populi Romani“ z římské baziliky Santa Maria Maggiore, připisovaného svatému Lukášovi.
Je to dar třetího generála řádu jezuitů svatého Františka Borgiáše, když byl roku 1578 v Brně založen noviciát rodící se české řádové provincie. Před obrazem se tedy modlily dlouhé generace Brňanů a především novicové staré České provincie, ale i z jiných provincií, kteří byli do Brna posláni.
Otec Koláček z nich řadu uvedl jménem, především svaté mučedníky anglické Edmunda Campiona a Johna Ogilvieho; košické Melichara Grodeckého a Štefana Pongrácze; dále naše krajany misionáře a rovněž mučedníky, Jihlavana Augustina Strobacha na Mariánských ostrovech, Prostějovana Jindřicha Richtera při řece Maraňonu.


zajímavosti

Brněnským noviciátem prošlo rovněž 163 českých misionářů v zámoří a 156 obětí morových nákaz, z nichž velká většina se dobrovolně nabídla ošetřovat postižené morem a přitom se nakazila a zemřela. Otec Koláček je nazval „victimae caritatis“, oběti lásky blíženské.


poznámka

Noviciát existoval v Brně až do zrušení řádu roku 1773.


prameny, literatura

osoby

Edmund Campion
absolvoval brněnský jezuitský noviciát Melchior (Melichar) Grodziecki (Grodecký)
absolvoval brněnský jezuitský noviciát Jan (John) Ogilvie
absolvoval brněnský jezuitský noviciát Jindřich Václav Richter
absolvoval brněnský jezuitský noviciát Augustin Strobach
absolvoval brněnský jezuitský noviciát


stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter jezuitů
Beethovenova, Jezuitská
místo konání slavnosti


Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018