Zasazení „Lípy svobody“ v Brně-Králově Poli

1. 5. 1919číslo orientační

2


charakteristika

Ve sváteční den 1. 5. 1919 se konala celodenní lidová slavnost, při níž byla veřejnosti předána „Lípa svobody“, vysazená v zahradě bývalé kadetní školy, kterou zde zasadili příslušníci Československého Pluku svobody číslo 3.


poznámka

Program slavnosti:
- 6.00 hodin: budíček hudby Čsl. Pluku svobody
- 10.30–12.00 hodin: koncert hudby Čsl. Pluku svobody č. 3 v parku na náměstí Svobody (dnes Slovanské náměstí)
- od 15.30 hodin lidová slavnost v zahradě bývalé kadetní školy spojená s odevzdáním zasazené „Lípy svobody“ veřejnosti. Součástí programu dětský den, jízda na ponících, kopaná, házená a jiné hry.
Účinkovala hudba Čsl. Pluku svobody č. 3, spolupořadatelem byl královopolský Sokol.


prameny, literatura

události

15. 11. 1918
Odvody dobrovolníků do pluku Svobody


objekty

Lípa svobody
památný strom: Božetěchova 2/07


městská část

Menš


Aktualizováno: 26. 04. 2020