Zasedání stanného soudu v Brně (středa 5. listopadu)

5. 11. 1941


ulice

číslo orientační

70


charakteristika

V budově bývalé Právnické fakulty MU v Brně, která za nacistické okupace sloužila jako sídlo gestapa, se uskutečnilo zasedání stanného soudu v Brně v rámci prvního stanného práva.
Soud vynesl rozsudky, kterými byli lidé odsouzeni „pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku“.
Nebyl sice vynesen žádný trest smrti, ale všichni odsouzení, kteří pocházeli z Lanžhota, svou smrt našli o několik týdnů později v KT v Mauthausenu.


poznámka

Jména osobností, které byly v tento den souzeny, jsme rekonstruovali z Katalogu fondu Gestapo Brno, který pečlivě zpravoval pracovník Moravského zemského archivu Brno Hubert Valášek.
Data úmrtí jsme získali z pamětní desky obětí okupace na náměstí v Lanžhotě.osoby

František Fojtík
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Josef Glozl
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Stanislav Gregorovič
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Břetislav Opršal
stanným soudem odsouzen k předání gestapu Jan Skryja
stanným soudem odsouzen k předání gestapu
další osoby (3)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018