Požár v pivovaře v Jehnicích

19. 11. 1937


katastr

Jehnice


charakteristika

Požár vypukl v 16 hodin v pivovaru v tehdejších Jehnicích u Brna (dnes Brno-Jehnice) v sušárně, kde se vznítilo mláto.
K požáru se sjelo osm hasičských sborů, místní SDH poprvé využil ve skutečné akci motorovou stříkačku, kterou zakoupil v roce 1935. Z místního sboru se účastnilo hašení 20 členů. Škoda způsobená požárem činila několik tisíc korun.


zajímavosti

V Knize zápisů z jednání hasičů v Jehnicích byl k této události učiněn speciální zápis tohoto znění:
„Dne 19. listopadu 1937 k páté hodině odpolední zazněla trubka táhlým „hoří“, svolávala bratry k ohni, který vypukl ve zdejším pivovaře. Záhy bylo vidět bratry, jak utíkají konat svoji povinnost. Samozřejmě osvědčil se nám náš silostroj. Mám v živé paměti, není to tak dlouho při posledním ohni, kdy jsme měli ještě ruční stříkačku, přesvědčily nás sbory povolané z Brna. Avšak při tomto ohni díky civilnímu obyvatelstvu jsme lokalizovali oheň před příjezdem motorek z Brna. Protož bratři, važte si Vašeho silostroje, který jsme si zbudovali pomocí obecního zastupitelstva, začež mu patří dík. V Jehnicích v listopadě 1937. František Kolařík, jednatel.“


poznámka

Motorovou stříkačku, dobově zvanou silostroj, si SDH v Jehnicích koupil v roce 1936. V červenci 1935 bylo z účastníků soutěže na nových stroj (firmy Kolben a Daněk Praha, Hrček a Neugebauer Brno a Chotěbor) vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy Chtěbor. Koupí stroje byli pověřeni starosta obce, náčelník sboru hasičů a člen obecního zastupitelstva.


události

14. 7. 1935
Slavnost předání motorové stříkačky hasičům v Jehnicích


Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018