Požár v pivovaru v Jehnicích

4. 8. 1932


katastr

Jehnice


charakteristika

Požár vypukl v pivovaru v Jehnicích u Brna (dnes Brno-Jehnice) ve 21.30 hodin v sušárně mláta, příčinou bylo zřejmě samovznícení mláta.
Na místo se dostavil jako první SDH Jehnice, kterému se podařilo požár utlumit dříve, „než mohlo dojíti ke katastrofálnímu rozšíření“. Na pomoc přijelo 13 hasičských sborů z Brna a okolí s 11 autostříkačkami, které však v akci prakticky nezasáhly. Hasičská vzájemná pojišťovna za úspěšný zásah, kterého se účastnilo 24 jehnických hasičů tehdy ještě s ruční stříkačkou, poté darovala místnímu sboru 150 Kč.


poznámka

V Knize zápisů z jednání hasičů v Jehnicích bezprostředně po požáru najdeme i závěry z hodnocení zásahu. Pro jejich zajímavost je citujeme:
„Všichni bratři běželi na požářiště, u stroje nezůstal nikdo, takže stroj musili připravovati neodborníci a lidé nepovolaní. Stroj nemá býti ve skladišti zabrzděn. Bratr náčelník (tehdy Jan Sedláček starší -Menš) k tomu oznamuje své zkušenosti. Bratr Vala uvádí, že ani přihlížející obecenstvo, tím méně bratři hasiči, nesmějí při požáru kouřiti. Zároveň poukázáno, že německý dobrovolný hasičský sbor z Brna přes opětovné vyzvání nechtěl přestati stříkati a tím množstvím vody zbytečně poškodil umístěné zboží.
Usneseno po delší debatě: 1) u stavidla se zřídí lepší vytahovadlo, 2) nesmí se opomenouti vypnout elektřina, 3) zakoupí se dvě elektrické svítilny a nejméně dvě hubky pro vedoucí proudu.“


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018