Slavnostní odevzdání „hasičského skladiště“ v Jehnicích

31. 5. 1931katastr

Jehnice


charakteristika

„Hasičské skladiště“, tak se dobově nazývala hasičská zbrojnice, bylo „vkusně a účelně postavené a jest ctí hasičského sboru a ozdobou obce“, zaznamenal dobový kronikář.
Stavba, umístěná na jehnické návsi, si vyžádala náklady 25 994 Kč a provedl ji místní stavitel František Matějů.


poznámka

Původně bylo vybavení hasičů od založení sboru uloženo ve skladišti v čísle popisném 29, které bezplatně zapůjčil majitel velkostatku Bruno Bauer. Později nový nájemce velkostatku místnosti skladiště potřeboval, dal tedy hasičskému sboru výpověď. Proto bylo rozhodnuto postavit nový objekt. Obecní rada sice nabízela bezplatně některé pozemky, ale byly vzdáleny od centra obce.
Nakonec zvítězilo umístění na návsi u rybníka. Do podzimu 1930 provedl stavitel Matějů hrubou stavbu, práce dokončil na jaře 1931. Pro nedostatek financí nebylo možno zbudovat původně zamýšlenou spolkovou místnost, takže jednání výboru SDH se i nadále musela konat v místním hostinci.


osoby

Bruno Theodor Eduard Bauer
původně poskytl jehnickým hasičům uskladnění jejich vybavení František Matějů
stavitel hasičského skladiště


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018