Potvrzení úmluvy o odstoupení domu na Rybném trhu cisterciačkám na Starém Brně

29. 5. 1643


místo

Vídeň


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský potvrzuje úmluvu o odstoupení domu na Rybném trhu (dnes Dominikánské náměstí) tak, jak byla uzavřena mezi abatyší a konventem kláštera Králové na Starém Brně a purkmistrem a radou města Brna (v listině z 11. února 1643)


účastníci

Ferdinand III. Habsburský, král český a markrabě moravský,
klášter cisterciaček na Starém Brně,
purkmistr a rada města Brnaměstská část

Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018