Internetová encyklopedie dějin Brna

((DPMB|Dopravní podnik města Brna)) získal tři první trolejbusy „na baterky“

DPMB získal tři první trolejbusy „na baterky“


 • 3 / 2018 


 • charakteristika

  Koncem března 2018 dorazily do Brna tři první trolejbusy z celkového počtu deseti kusů, které průběžně získá do konce srpna 2018 DPMB.
  Vozový park trolejbusů tak doplní kromě klasických vozů také tzv. parciální trolejbusy. To je typ trolejbusu, který je vybaven bateriemi pro samostatnou jízdu bez trolejového vedení. Plně nabité baterie umožňují nezávislou jízdu až několik desítek kilometrů.


 • zajímavosti

  Brněnská trolejbusová síť patří k nejrozsáhlejším v České republice. Její celková délka přesahuje 54 kilometrů, na třinácti linkách je denně nasazováno asi 110 vozů, vozový park má téměř 150 trolejbusů.

 • poznámka

  Nabíjení baterií probíhá rekuperačně při elektrodynamickém brzdění vozidla nebo přímo z trolejí.
  Další novinkou v brněnském provozu budou poloautomatické sběrače, což znamená, že stahování sběračů a zajištění ve stažené poloze je automatické. Při přechodu z jízdy pod trolejbusovým vedením na jízdu na baterii řidič nemusí vystupovat z vozidla. Stejným způsobem je možné sběrače automaticky zvednout. Místo pro připojení sběračů k trolejovému vedení je vybaveno tzv. natrolejovací stříškou. Řidič trolejbusu zastaví na přesně označeném místě na vozovce a s pomocí stříšek se sběrače samy nasadí. S výhodou se dá využít čas, kdy se vozidlo nachází v zastávce. V případě, že parciální trolejbus bude potřeba připojit k troleji mimo takto vybavené místo, musí řidič vystoupit a nasadit sběrače ručně pomocí lan. Tedy stejným způsobem, jako se nasazují sběrače u klasických trolejbusů, a který občas můžeme jako cestující vidět. Nové vozy budou kompletně nízkopodlažní, s klimatizací i v prostoru pro cestující.
  Tyto nové trolejbusy budou nasazovány především na opravovaných úsecích trolejbusových linek, kde by jinak bylo nutné zavádět náhradní autobusovou dopravu. Předpokládá se, že poprvé budou parciální trolejbusy využity na lince 32 při opravě ulice Chodská.


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 28. 05. 2018