Internetová encyklopedie dějin Brna

Zpráva o prvním obléhání města Švédy za třicetileté války

Zpráva o prvním obléhání města Švédy za třicetileté války


 • 9. 9. 1643 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Zpráva císaři od rady a měšťanů Brna o obležení Brna Švédy s vyslovením díků za poslanou pomoc a prosbou o další opatření k obraně města posláním vojáků a děl a ustanovením zkušeného velitele města.


 • účastníci

  představitelé města Brna a měšťané

 • zajímavosti

  koncept zprávy

 • poznámka

  Brno bylo v průběhu třicetileté války ušetřeno přímých válečných akcí, když však v červnu 1642 se vzdala Olomouc, začalo být zle. První obléhání Brna Švédy bylo krátkodobé, trvalo od 1. do 8. září 1643.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 07. 2018