Oslava výročí narození Karla Havlíčka Borovského

29. 10. 1893


katastr

Židenice


místo

Juliánov


charakteristika

Zábava pořádaná Občanskou besedou Havlíček v Juliánově spolu s přednáškou při příležitosti 72. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.


účastníci

Předseda spolku: Edmund Richter.
Členové výboru: Josef Říha, Rajmund Stehlík, Hubert Svoboda, Antonín st. Šperka, Jan Vecko, Josef Heinrich, Eugen Zeisel.
Náhradníci: Josef Jelínek, František Bartoněk, Josef Krbušek.


zajímavosti

Událost byla ohlášena v novinách Rovnost ze dne 25. října 1983.


poznámka

Z jakého důvodu byla zábava k oslavě Havlíčkova života pořádána, není z dochovaných materiálů zřejmé (nejedná se o kulaté výročí). Dochované materiály hovoří o pořádání zábavy jako o jednom z volných témat k oslavě, které byly navrhovány po zvolení nového předsedy spolku.

Zábava se konala (pravděpodobně) v prostorách spolku Občanské besedy Havlíček (bližší místo se nepodařilo z jednacích protokolů spolku zjistit). Noviny píší o místnostech Fr. Trnky.
V zápisu jednacího protokolu spolku z roku 1901, je uvedeno, že místnosti jsou nevyhovující pro další činnosti spolku, a že na tuto okolnost byl již Fr. Trnka několikrát upozorněn. Kde přesně ale spolek sídlil, se zjistit nepodařilo.

1) Program začínal přednáškou předsedy spolku Edmunda Richtera O životě a působení Karla Havlíčka Borovského.
Dále následoval tento program:
2) Písně Havlíčkovy (žáci učitele Josefa Říhy)
3) Na g struně "Kde domov můj?"
4) České národní písně pro dvoje housle (žáci učitele Josefa Říhy)
5) Duetto od Danela
6) Variace z Normy
7) České národní písně
8) Sbor "Moravo" a "Cesta od Brxenu"
9) Tombola o 90 výhrách (z celkových 300 losů)

Zábava byla dle zápisu v jednacím protokolu spolku z 1. listopadu 1893 vyhodnocena jako povedená a návštěvnost byla dle pokladní knihy slušná.
Zvláště je zde upozorněno na velmi povedený úvod předsedy spolku a na vystoupení žáků učitele Říhy, které bylo odměněno dlouhým a vytrvalým potleskem.


prameny, literatura

osoby

Edmund Richter
předseda spolku Občanská beseda Havlíček v Juliánově


městská část

Studentský záznam


Aktualizováno: 23. 05. 2018