Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslava výročí narození Karla Havlíčka Borovského

Oslava výročí narození Karla Havlíčka Borovského


 • 29. 10. 1893 


 • katastr

  Židenice

 • místo

  Juliánov


 • charakteristika

  Zábava pořádaná Občanskou besedou Havlíček v Juliánově spolu s přednáškou při příležitosti 72. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.


 • účastníci

  Předseda spolku: Edmund Richter.
  Členové výboru: Josef Říha, Rajmund Stehlík, Hubert Svoboda, Antonín st. Šperka, Jan Vecko, Josef Heinrich, Eugen Zeisel.
  Náhradníci: Josef Jelínek, František Bartoněk, Josef Krbušek.

 • zajímavosti

  Událost byla ohlášena v novinách Rovnost ze dne 25. října 1983.

 • poznámka

  Z jakého důvodu byla zábava k oslavě Havlíčkova života pořádána, není z dochovaných materiálů zřejmé (nejedná se o kulaté výročí). Dochované materiály hovoří o pořádání zábavy jako o jednom z volných témat k oslavě, které byly navrhovány po zvolení nového předsedy spolku.

  Zábava se konala (pravděpodobně) v prostorách spolku Občanské besedy Havlíček (bližší místo se nepodařilo z jednacích protokolů spolku zjistit). Noviny píší o místnostech Fr. Trnky.
  V zápisu jednacího protokolu spolku z roku 1901, je uvedeno, že místnosti jsou nevyhovující pro další činnosti spolku, a že na tuto okolnost byl již Fr. Trnka několikrát upozorněn. Kde přesně ale spolek sídlil, se zjistit nepodařilo.

  1) Program začínal přednáškou předsedy spolku Edmunda Richtera O životě a působení Karla Havlíčka Borovského.
  Dále následoval tento program:
  2) Písně Havlíčkovy (žáci učitele Josefa Říhy)
  3) Na g struně "Kde domov můj?"
  4) České národní písně pro dvoje housle (žáci učitele Josefa Říhy)
  5) Duetto od Danela
  6) Variace z Normy
  7) České národní písně
  8) Sbor "Moravo" a "Cesta od Brxenu"
  9) Tombola o 90 výhrách (z celkových 300 losů)

  Zábava byla dle zápisu v jednacím protokolu spolku z 1. listopadu 1893 vyhodnocena jako povedená a návštěvnost byla dle pokladní knihy slušná.
  Zvláště je zde upozorněno na velmi povedený úvod předsedy spolku a na vystoupení žáků učitele Říhy, které bylo odměněno dlouhým a vytrvalým potleskem.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Edmund Richter
  předseda spolku Občanská beseda Havlíček v Juliánově


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 23. 05. 2018