Založení Spolku poutníků diecésí moravských do Svaté země v Brně

2. 4. 1909


charakteristika

K cílům organizace patřilo pořádat poutě do Svaté země, propagovat ji v rámci Moravy, podporovat tamní katolické ústavy a rozvíjet biblická bádání.


účastníci

Předsedou spolku se stal světící olomoucký biskup Karel Wisnar, místopředsedou brněnský kanovník Josef Pospíšil a jednatelem brněnský profesor teologie Tomáš Hudec.


zajímavosti

Prvním spolkovým počinem byla příprava druhé moravské lidové pouti do Svaté země konané v srpnu 1910. Výpravy se zúčastnilo 533 věřících.
Pořádání dalších poutí do Palestiny znemožnilo zhoršení místní bezpečnostní a zdravotní situace, následně pak vypuknutí první světové války.
Další poutě spolek uskutečnil v letech 1926 a 1928 (tzv. studijní poutě), avšak vzhledem k finanční náročnosti se jednalo o akce omezeného charakteru.


prameny, literatura

osoby

Josef Pospíšil
jednatel spolku


Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2018