Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Spolku poutníků diecésí moravských do Svaté země v Brně

Založení Spolku poutníků diecésí moravských do Svaté země v Brně


 • 2. 4. 1909 


 • charakteristika

  K cílům organizace patřilo pořádat poutě do Svaté země, propagovat ji v rámci Moravy, podporovat tamní katolické ústavy a rozvíjet biblická bádání.


 • účastníci

  Předsedou spolku se stal světící olomoucký biskup Karel Wisnar, místopředsedou brněnský kanovník Josef Pospíšil a jednatelem brněnský profesor teologie Tomáš Hudec.

 • zajímavosti

  Prvním spolkovým počinem byla příprava druhé moravské lidové pouti do Svaté země konané v srpnu 1910. Výpravy se zúčastnilo 533 věřících.
  Pořádání dalších poutí do Palestiny znemožnilo zhoršení místní bezpečnostní a zdravotní situace, následně pak vypuknutí první světové války.
  Další poutě spolek uskutečnil v letech 1926 a 1928 (tzv. studijní poutě), avšak vzhledem k finanční náročnosti se jednalo o akce omezeného charakteru.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef Pospíšil
  jednatel spolku


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 02. 07. 2018