Koncert Paula Robesona v Brně

12. 1. 1930číslo orientační

3


charakteristika

Paul Robeson zpíval v brněnském DOPZU (dnes Kino Scala) černošské duchovní písně, jako přídavky připojil některé šansony.
Vystoupil v Brně jako historicky druhý černošský pěvec (před ním tenorista Hages) před převážně německým publikem. Koncertu věnoval také větší pozornost brněnský německý tisk, který přinesl čtenářům i fotografii zpěváka.


poznámka

Dobový kritik napsal v Lidových novinách: „Jeho příjemný basbaryton není šlechtěn pěveckou kulturou a působí jenom svou naturální krásou. Ale i s tímto omezením je jeho produkce zajímavá a působivá jako ukázka onoho folkloru, který projevil jistě jenom přechodně, tak značný vliv na taneční i jinou hudbu několika poválečných let, a posluchač, poněkud orientovaný historicky a v oboru srovnávací hudební vědy najde příklad v primitivním dvojhlase Robensonově s jeho doprovazečem a druhem Brownem nejednu věc, která ho upoutá.“stavby

Kino Scala
Moravské náměstí 3/127


městská část

Menš


Aktualizováno: 12. 07. 2018