Internetová encyklopedie dějin Brna

Požehnání rekonstruované kaple v Ořešíně

Požehnání rekonstruované kaple v Ořešíně


 • 17. 6. 2018 


 • ulice

  U zvoničky

 • katastr

  Ořešín

 • místo

  poblíž konečné zastávky MHD


 • charakteristika

  V neděli 17. června 2018 byla v Ořešíně požehnána nově opravená zvonička, která byla povýšena na kapli. Požehnal ji pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.
  Kaplička patří do vlastnictví městské části Brno-Ořešín a veškeré práce a jejich financování zajišťovala samospráva obce.
  Kaplička je zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pro oltářní desku, ve které mají být umístěny ostatky svatých, se podařilo získat ostatky sv. Zdislavy, rodačky z Křižanova, patronky a ochránkyně rodin.


 • zajímavosti

  Mozaiková výzdoba pochází z dílny světoznámého Marko Rupnika. Výzdobu realizoval Ing. arch. Jiří Šťasta, který s Marko Rupnikem spolupracuje a mozaikářství studoval právě v jeho ateliéru v Římě.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Zdislava
  část ostatků sv. Zdislavy uložena v oltářní desce kaple


 • stavby

  Kaplička (zvonička) v Ořešíně
  U zvoničky


 • městská část

  Brno-Ořešín


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 12. 2018