Požehnání rekonstruované kaple v Ořešíně

17. 6. 2018


ulice

katastr

Ořešín


místo

poblíž konečné zastávky MHD


charakteristika

V neděli 17. června 2018 byla v Ořešíně požehnána nově opravená zvonička, která byla povýšena na kapli. Požehnal ji pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.
Kaplička patří do vlastnictví městské části Brno-Ořešín a veškeré práce a jejich financování zajišťovala samospráva obce.
Kaplička je zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pro oltářní desku, ve které mají být umístěny ostatky svatých, se podařilo získat ostatky sv. Zdislavy, rodačky z Křižanova, patronky a ochránkyně rodin.


zajímavosti

Mozaiková výzdoba pochází z dílny světoznámého Marko Rupnika. Výzdobu realizoval Ing. arch. Jiří Šťasta, který s Marko Rupnikem spolupracuje a mozaikářství studoval právě v jeho ateliéru v Římě.


prameny, literatura

osoby

Zdislava
část ostatků sv. Zdislavy uložena v oltářní desce kapleměstská část

Ma


Aktualizováno: 29. 12. 2018