Příkazy vojenského velitele města

5. 5. 1645


místo

Brno


charakteristika

Vojenský velitel města Jean Louis Raduit de Souches přikazuje purkmistru města Brna, Janu Lebleisskému, aby byli všichni, kteří jsou zařazeni jako branci v pohotovosti.
Dále nařizuje, aby městské zdi byly opatřeny kameny, domy zásobami vody. Zakazuje se zbytečná střelba, psi nesmí volně pobíhat. Nakonec upozorňuje, že nemá být promeškána ani hodina nazdařbůh.


účastníci

Jean Louis Raduit de Souches, vojenský velitel města,
Jan Lebleisský, purkmistr města Brnaosoby

Jean Louis Raduit de Souches
velitel obrany města Brna


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018