Výstava Jedeme v tom spolu. Plán mobility Brno.

5. 12. 2018 (5.12.2018–12.1.2019)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Brno-město


místo

Urban centrum Brno


charakteristika

výstava seznamující s Plánem mobility města Brna


poznámka

Výstava představila Plán mobility města Brna, tj. jeho návrhovou část a vize mobility do roku 2050, která byla v září roku 2018 schválena Zastupitelstvem města Brna.
Jedná se o dokument postavený na již existujících aktivitách v plánování a rozvoji města se zaměřením na mobilitu – tedy pohyb pěšky, na kole, automobilem, v prostředcích veřejné dopravy či na přepravu zboží, s cílem přispět ke zlepšení kvality života ve městě.


městská část


hub


Aktualizováno: 15. 02. 2019