Odhalení pamětní desky H. Viktorina

7. 1. 2019


ulice

číslo orientační

3


katastr

Královo Pole


místo

ve vstupní hale nad schodištěm vpravo


charakteristika

Pamětní deska byla odhalena k 80. výročí úmrtí praporčíka Hynka Viktorina, který zemřel ve službě rukou vojenského zběha.


poznámka

Deska byla odhalena v budově Obvodního oddělení Policie ČR v Brně-Králově Poli ve spolupráci Klubu policejní historie Brno a Krajského ředitelství Policie Jmk, které umožnilo desku do své budovy umístit. Tato budova je i bývalým Okresním policejním komisařstvím v Králově Poli, pod které spadala také strážnice v Řečkovicích, na kterou byl praporčík Hynek Viktorin přidělen. Budova stanice v Řečkovicích již dnes neexistuje a místo, kde k tragické události došlo, je v současnosti z části překryto železničním náspem a z části garážemi. Proto zvolený objekt představuje důstojné místo pro umístění pamětní desky.
Odhalení pamětní desky se mimo představitelů KŘP Jmk, Městského ředitelství Policie ČR, Technického muzea v Brně a členů Klubu policejní historie Brno zúčastnili i potomci a rodinní příslušníci praporčíka Hynka Viktorina a také potomek vrchního policejního rady Gustava Parmy - správce Okresního policejního komisařství v Brně-Králově Poli.
(Informace pro naši encyklopedii poskytl Klub policejní historie Brno, děkujeme.)události

10. 1. 1939
Pohřeb Hynka Viktorina


objekty

H. Viktorin
pamětní deska: Malátova 3/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 22. 02. 2019