Slavnost rozloučení se IV. Vánočním stromem republiky v Líšni

7. 12. 1927katastr

Líšeň


charakteristika

Slavnost se konala ve středu 7. 12. 1927 odpoledne, strom věnovalo ředitelství Belcrediho velkostatku v Líšni. Strom vyrostl u Obcí v blízkosti Líšně.


účastníci

Projevy:
- Pavel Vágner, starosta Líšně
- Eduard Elpl, řídicí učitel
- Rudolf Těsnohlídek, převzal strom za Zemskou péči o mládež.


poznámka

Rudolf Těsnohlídek věnoval atmosféře výběru vhodného stromu poetickou reportáž v Lidových novinách s názvem „Obětovaný“, která vyšla v Lidových novinách již v neděli 4. 12. 1927.
Smrk vysoký více než 20 metrů byl skácen v pondělí, ale protože byl obalený ledem, nakládání a cesta se zpozdily a původně předpokládaný den rozloučení v úterý bylo nutno posunout až na středu 7. 12. 1927. Nejdříve jej ozdobily děti z Obcí, poté cesta stromu pokračovala do Líšně před radnici. Líšeňské děti strom vyzdobily praporky, řetězy, košíčky s nápisy atp.
Slavnost rozloučení, kterou zahájil starosta obce Pavel Vágner, se konala od 15 hodin. Žáci místních škol vystoupili s recitací: Ladislav Smutný přednesl báseň Josefa Chaloupky „Strom na náměstí mluví“, z dalších vystupujících jsou známa jména Ladislava Vedrala a žákyně Macháčkové. Řídicí učitel Eduard Elpl promluvil o významu akce a připomněl historii česko-dánských vztahů. Osobně byl na slavnosti přítomen i Rudolf Těsnohlídek, který strom jménem Zemské péče o mládež převzal.
Jak se stalo zvykem, strom dostal také první dary. Celkem bylo předáno 1 000 Kč; do sbírky přispěli např. Obchodní grémium v Líšni, Hasičská záložna, tělocvičné jednoty Sokol a Orel a další. Obec zaplatila materiál na ozdobení a hudbu. Líšeňská hudba s kapelníkem J. Hanákem slavnost doprovodila vhodnými skladbami a zahrála také státní hymnu. Poté se strom vydal na cestu do Brna.


prameny, literatura

události

10. 12. 1927
Zahajovací slavnost IV. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Eduard Elpl
účastník slavnosti Rudolf Těsnohlídek
účastník slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2020