Zahajovací slavnost IV. Vánočního stromu republiky v Brně

10. 12. 1927 (10.12.1927–2.1.1928)charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 10. 12. 1927 pod protektorátem městské rady v Brně.
Slavnost zahájil chorál, který zahrála hudba 10. pěšího pluku za řízení nadporučíka J. Hančla. Za Zemskou péči o mládež promluvil odborný učitel Sirotek, starosta Brna Karel Tomeš strom odevzdal veřejnosti. Slavnost zakončily hymny československá a dánská.


účastníci

Projevy:
- Karel Sirotek, ze Zemskou péči o mládež
- Karel Tomeš, starosta Brna.


zajímavosti

Novinky roku 1927:
- firma Kaláb instalovala ke stromu osobní váhu, poplatky za zvážení byly odevzdány do sbírky
- firma Březovský poskytla radioaparát, aby umožnila šíření vánočního programu Radiojournalu
- byl instalován tzv. „teploměr lásky“, kde výši vybrané sumy ukazoval modrý sloupec tekutiny
- poprvé strom nezhasl večer docela, ale na jeho vrcholku zůstala svítit po celou noc hvězda.


poznámka

Strom se rozsvítil za zvuků hymny. Prvním darem do jedné ze tří pokladen se stal dar tisíc korun, které věnovala královopolská spořitelna. Do schránky na dary věcné byl položen židenickým mlýnem Lacinovým pytel pšeničné mouky, průběh slavnosti vysílal brněnský Radiojournal.
K slavnostní atmosféře přispěl i sníh, který ozdobil náměstí i strom. Promenádní koncert vojenské hudby pěšího pluku č. 10 celou slavnost zakončil.
V době, kdy IV. Vánoční strom republiky na náměstí Svobody stál, probíhaly koncerty pěveckých sborů, na Štědrý den se konala tradiční vzpomínka na padlé v první světové válce. Starosta Karel Tomeš pronesl tradiční rozhlasové poselství dánskému lidu a městu Kodani atd. Na „svůj“ strom nezapomněli ale líšeňští občané, jejich hudba vystoupila 23. 12. 1927 přímo pod vánočním stromem. Strom stál na náměstí do 2. 1. 1928, poté byl vyměněn s dřevařskou společností za palivové dřevo, které bylo rozdáno potřebným rodinám.

Vybraná částka:
- 58 323 Kč (uložena v Národní záložně zemědělské)
- hodnota naturálních darů: cca 5 818 Kč.události

7. 12. 1927
Slavnost rozloučení se IV. Vánočním stromem republiky v Líšni


osoby

Karel Sirotek
účastník slavnosti Rudolf Těsnohlídek
účastník slavnosti Karel Tomeš
účastník slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 13. 10. 2021