Slavnost rozloučení s I. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

7. 12. 1924


charakteristika

Slavnost se konala symbolicky v Bílovicích nad Svitavou v neděli 7. 12. 1924, protože v katastru obce Rudolf Těsnohlídek na procházce se svými přáteli našel před pěti lety malou odloženou holčičku. Strom věnovala lesní správa školního lesního statku Vysoké školy zemědělské v Brně, pokácen byl v sobotu 6. 12. 1924 v lese pod Skalami. Strom (jedle) měřil 19 metrů.
V den slavnosti rozloučení čekali na pomezí Bílovic žáci místní školy obecné, měšťanské a živnostenské, spolu s nimi i školní mládež z Řicmanic a četné obecenstvo na přivážený strom. Na sokolském cvičišti byla jedle ozdobena květy, prapory a označena nápisem „I. vánoční strom republiky“. Strom převzal zástupce České zemské péče o mládež, poté jej pozdravili Rudolf Těsnohlídek a náměstek starosty Bílovic. Verše přednesl dorostenec Červeného kříže.
Po hymnách obyvatelstvo doprovázelo v průvodu a s hudbou vůz s jedlí tažený dvojspřežím za obec.
Vánoční strom byl dopraven do vojenských baráků v Brně, odkud byl v pátek 12. 12. 1924 dopraven na náměstí Svobody.


účastníci

Rudolf Těsnohlídek, řečník na slavnosti,
Alois Kala, náměstek starosty Bílovic,
žáci škol v Bílovicích a Řícmanicích,
obyvatelé Bílovic nad Svitavou


zajímavosti

V brněnských předměstích Obřany, Maloměřice a Husovice budil strom velikou pozornost a byl „uctivě zdraven a obdivován“. V Králově Poli strom pozdravili chovanci ústavu pro zmrzačené děti a odevzdali první dar, nábytek pro menšinovou školu na severní Moravě.


poznámka

Rudolf Těsnohlídek věnoval jako redaktor Lidových novin velkou pozornost propagaci nové tradice a vysvětlení jejího smyslu. Již v pátek 5. 12. 1924 vyšel v Lidových novinách text „Betlem našich dní 1919–1924“, kde připomněl čtenářům událost před pěti lety, kdy našel s přáteli opuštěnou Lidušku.
Dne 6. 12., kdy se strom v Bílovicích kácel, vyšel článek „Vánoční strom republiky 1914–1924“, kde Těsnohlídek dával strom do souvislosti s úctou k padlým v první světové válce, která začala před deseti lety. Současně upozornil i na ideu stromu v Kodani: tehdy se Dánsko války neúčastnilo, ale soucítilo s utrpením rodin, jejichž členové museli bojovat na frontách. Týž den vyšla i jeho báseň „Vánoční strom republiky“, která byla přednesena i na slavnosti rozloučení v Bílovicích.události

13. 12. 1924
Zahajovací slavnost I. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Milan Navrátil
účastník slavnosti Rudolf Těsnohlídek
účastník slavnosti


Menš


Aktualizováno: 11. 02. 2019