Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost rozloučení s II. Vánočním stromem republiky v Kuřimi

Slavnost rozloučení s II. Vánočním stromem republiky v Kuřimi


 • 13. 12. 1925 


 • charakteristika

  Slavnost rozloučení se konala v neděli 13. 12. 1925 v Kuřimi. Strom věnovala Městská rada v Brně z lesního panství v Kuřimi.
  Mohutná jedle byla skácena ve středu 9. 12. 1925 ve Stříbrné zmole u Lažánek, následující den ji převezli přes Veverskou Bítýšku do Lažánek. Odtud ji dopravili do Kuřimi, kde se slavnost rozloučení konala u pomníku padlých v první světové válce.


 • účastníci

  Proslovy:
  - tajemník obce Popek
  - lesmistr Horáček
  - starosta Kuřimi Vitula

 • poznámka

  Slavnosti rozloučení se účastnili obyvatelé Kuřimi, školní děti, zástupci korporací a obecní zastupitelstvo v čele se starostou. Obecní tajemník Popek připomněl památku padlých obyvatel Kuřimi v první světové válce. Poté žákyně školy přednesly básně. Slavnost ukončil lesmistr Horáček krátkým proslovem, v němž zdůraznil, že „les je lidstvu příkladem, že věcí na světě nejsvětější je život“. Starosta obce Vitula předal strom zástupci České zemské péče o mládež. Obyvatelé Kuřimi vybrali ve sbírce 1 050 Kč, částka se stala prvním darem pod vánoční strom.
  Vůz s jedlí tažený čtyřspřežením byl na cestě do Brna pozdravován v České, Řečkovicích a Králově Poli, na brněnské náměstí Svobody přijel krátce po poledni. Jedle složili na připravený podstavec, vztyčena byla 14. 12. 1925. Slavnosti se účastnil také Rudolf Těsnohlídek, i když nebyl v novinách uveden. O účasti svědčí podle obsahu článek v Lidových novinách ze 14. 12. 1925


 • prameny, literatura


 • události

  16. 12. 1925
  Zahajovací slavnost II. Vánočního stromu republiky v Brně


 • osoby

  Rudolf Těsnohlídek
  účastník slavnosti


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2019