Zahajovací slavnost XVIII. Vánočního stromu republiky v Brně

7. 12. 1947charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v neděli 7. 12. 1947 v 15 hodin s následujícím programem:
- Pastorella (zahrálo Orchestrální sdružení elektrických drah v Brně, dirigent Jaroslav Popelka
- báseň Rudolfa Těsnohlídka „Vánoční strom“ (recitace Hana Navrátilová, vnučka básníka)
- úvodní projev předsedy Okresní péče o mládež pro Velké Brno Josefa Zapletala
- moravsko-slezské koledy zazpíval dětský sbor měšťanské školy na Kotlářské ulici (sbormistr František Lýsek)
- projev předsedy ústředního národního výboru zemského hlavního města Brna Františka Podsedníka
- hymna.

Po skončení programu zahrálo Orchestrální sdružení elektrických drah v Brně.


účastníci

Hana Navrátilová, vnučka Rudolfa Těsnohlídka,
František Podsedník, předseda ÚNV zemského hlavního města Brna


zajímavosti

slavnosti se zúčastnila vnoučata Rudolfa Těsnohlídka
osoby

František Lýsek
řídil školní sbor, který přednesl koledy František Navrátil
vnuk Rudolfa Těsnohlídka, účastník slavnosti Jan Navrátil
vnuk Rudolfa Těsnohlídka, účastník slavnosti Hana Navrátilová
přednesla báseň, vnučka Rudolfa Těsnohlídka František Podsedník
přednesl projev na slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 15. 02. 2020