Zahajovací slavnost XIX. Vánočního stromu republiky v Brně

5. 12. 1948charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v neděli 5. 12. 1948 v 15 hodin s následujícím pořadem:
- Osvald Chlubna: Slavnostní fanfáry zem. hlavního města Brna (zahrál komorní žesťový soubor Čs. rozhlasu v Brně)
- uvítání hostů zástupci ÚNV, ZNV
- projev Marty Gottwaldové, manželky prezidenta republiky, která převzala záštitu nad slavností
- projev ministra sociální péče Evžena Erbana
- Jiří Plachetka: Jdeme s ratolestí (recitoval Zdeněk Kampf, člen Státního divadla v Brně)
- vánoční koledy (zpíval Brněnský dětský sbor střední školy na Kotlářské ulici, sbormistr František Lýsek
- hymny.

Po programu zahrála vojenská hudba za řízení kapelníka štkpt. Jindřicha Pravečka.


zajímavosti

Marta Gottwaldová převzala záštitu nad stromem po Haně Benešové


poznámka

V prosinci roku 1948 převzalo u vánočních stromů aktivitu ministerstvo sociální péče, ústředním heslem na brněnské pozvánce se stalo „Péče o mládež zájmem celého národa“.
V témže roce vydalo ministerstvo zemědělství brožuru „Sázíme trvalé vánoční stromy“, inspirující k ochraně lesů.osoby

Osvald Chlubna
autor slavnostních fanfár na slavnosti Zdeněk Kampf
recitátor na slavnosti František Lýsek
dirigent sboru na slavnosti


městská část

Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2019