Založení spolku Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských

19. 5. 1917


ulice

Lažanského náměstí + Kiosk
dnes Moravské náměstí


číslo orientační

9


katastr

Brno-městocharakteristika

Spolek Mensa akademická českých vysokých škol brněnských byla založena s cílem poskytovat svým nákladem dobrou stravu pro nemajetné studenty. Postupně se rozrostla ve velký sociální podnik s dlouholetou úspěšnou tradicí.
Prvním předsedou byl zvolen JUDr. Ladislav Pluhař, prvním jednatelem Milan Vuletič.


poznámka

Zhoršující se hospodářská situace za první světové války ukázala velké problémy se stravováním studentů. Proto již v roce 1917 zavedl profesorský sbor české techniky a Kounicovy koleje prozatímní studentskou jídelnu v soukromém hostinci v ulici Tivoli (dnes Jiráskova).
Dne 19. 5. 1917 byl založen spolek Mensa Akademická českých vysokých škol brněnských, který z různých zdrojů získával finance na poskytování levných obědů a večeří pro studenty.
Po vzniku ČSR se situace výrazně zlepšila, za pomoci ministerstva školství, sociální péče a zásobování byla v roce 1920 svému účelu odevzdána mensa akademická na Lažanského náměstí, v roce 1924 byla zřízena její pobočka v Kounicových kolejích, aby studenti nemuseli chodit na večeře do města, od roku 1930 byl zřízen bufet v české technice na Veveří.
Jen pro příklad uveďme, že v roce 1924 se na Lažanského náměstí stravovalo 1 407 strávníků, cena za oběd činila 3.50 Kč, za večeři 3 Kč.události

1. 5. 1920
Otevřena Mensa akademická českých vysokých škol v Brně 21. 5. 1919
Ustavující schůze spolku Mensa akademická českých vysokých škol brněnských v nové republice


osoby

Ladislav Pluhař
první předseda spolku Milan Vuletič
první jednatel spolku


stavby

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9/617


městská část

Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2020