Zahajovací slavnost VIII. Vánočního stromu republiky v Brně

5. 12. 1931charakteristika

Zahajovací slavnost se uskutečnila v sobotu 5. 12. 1931 v 16 hodin. Protože byla v této době již naše republika postižena světovou hospodářskou krizí, zdůrazňoval se fakt, že slavnost je jen komorní. Tradičně ji doprovodila hudba pěšího pluku 43.


zajímavosti

Novinky v tomto roce:
- pod vánočním stromem zdarma instalovala firma Pavlů výstavu o dětském domově Dagmar
- aby se mohli dárci přesvědčit, že peníze se vybírají pro dobrý účel, od neděle 6. 12. 1931 se vždy od 17 hodin ve výkladní skříni Dresslerova obchodu na náměstí Svobody promítal film „V dětském domově Dagmar“, který ukazoval poslání této instituce, jíž jsou věnovány výtěžky vánočního stromu
- v tomto roce se připojila také Okresní péče o mládež pro Brno-venkov, předpokládalo se, že ze sbírky by měl být co nejdříve vybudován podobný domov pro děti z brněnského venkova.


poznámka

Strom byl na náměstí vztyčen v pondělí 30. 11. 1931. Světelnou instalaci provedla zdarma firma bratří Jelínkové, pokladničky pod vánočním stromem měly opět podobu figurek. Dánský konsul v Brně Alfred Weinberger daroval ještě před slavnostním rozsvícením stromu svůj každoroční příspěvek tisíc korun.


prameny, literatura

události

29. 11. 1931
Slavnost rozloučení s VIII. Vánočním stromem republiky ve Veverská Bítýšce


osoby

Alfred Weinberger
dánský konzul v Brně, opětovně přispěl do sbírky částkou tisíc korun


městská část

Menš


Aktualizováno: 02. 03. 2020