Přednáška Klause Manna v Brně

6. 12. 1935


ulice

Moravské náměstí
tehdy Lažanského náměstí


číslo orientační

3


katastr

Brno-městocharakteristika

Přednášku „Čemu věří evropská mládež“ přednesl Klaus Mann v pátek 6. 12. 1938 ve 20 hodin ve velkém sále DOPZ (dnes kino Scala) pro studenty českých a německých vysokých škol, poté následovala rozprava se studenty.


poznámka

Klaus Mann, syn Tomase Manna, žil tehdy v emigraci v Amsterodamu, kde vydával časopis „Die Sammlung“. „Vtipný vypravěč evropského rozhledu vzbudil zájem české i německé veřejnosti a proto podnik pořádají kromě studentských spolků německých také některé spolky české“, napsal dobový novinář v pozvání na přednášku. Četně navštívená přednáška byla překládána do češtiny, v následné diskusi studenti obou národností hovořili o nutností co nejužší spolupráce všech složek studentstva v republice v úsilí za demokracií a mír.stavby

Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
místo konání přednášky


městská část

Menš


Aktualizováno: 13. 01. 2020