Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky v Brně

7. 12. 1935charakteristika

Zahajovací slavnost XII. Vánočního stromu republiky se konala v sobotu 7. 12. 1935 od 16 hodin na náměstí Svobody a přenášel ji v přímém vysílání brněnský Radiojournal.
Opět se při slavnosti odrážela ve slovech řečníků atmosféra vrcholící hospodářské krize. Zejména odborný učitel Karel Sirotek zdůraznil, že „tehdy bude nejlépe, až tento strom nebude zde stát vůbec, protože už bude tak dobře, že ho nebude zapotřebí“. Starosta Karel Tomeš připomněl několik příběhů ze života dětského domova Dagmar. Žák měšťanské školy Mirek Dostál přednesl báseň Rudolfa Těsnohlídka „Vánoční strom“. Za zvuků československé a dánské hymny se strom poprvé rozzářil.


účastníci

Karel Sirotek, řečník na slavnosti,
Karel Tomeš, řečník na slavnostiudálosti

1. 12. 1935
Slavnost rozloučení s XII. Vánočním stromem republiky v Pozořicích


osoby

Karel Sirotek
přednesl projev Karel Tomeš
přednesl projev


městská část

Menš


Aktualizováno: 24. 03. 2020