Proviant pro vojáky

24. 5. 1645


místo

Brno


charakteristika

Krajský hejtman Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic se obrací na purkmistra města Brna a oznamuje mu, že bylo poraženo k nasolení sedm kusů hovězího dobytka. Žádá jej, aby delegoval někoho z rady pro čtvrcení a nasolování masa. To má být provedeno za přítomnosti člena rady a správce krajského proviantu. Zároveň připomíná, že zástupce rady má vzít vlastní sůl.


účastníci

Ferdinand Zikmund Sack z Bohuňovic, brněnský krajský hejtman,
purkmistr města Brnaosoby

Ferdinand Zikmund Sack
krajský hejtman


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018