Výstava Emil Pirchan: "Malerfürst" brněnské okružní třídy

21. 3. 2019 (21.3.–23.6.2019)


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava dnes zapomenutého malíře


poznámka

Výstava na Špilberku představila nejslavnějšího malíře, který koncem 19. století působil v Brně. Portrétoval císaře, brněnské primátory a významné osobnosti, maloval velké oltářní obrazy pro moravské kostely a také navrhoval slavnostní kostýmované průvody.
Kromě obrazů a fotografií byly ve výstavě také dva interaktivní panely, které Pirchanovo dílo přiblížilo. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je nechat se portrétovat od mistra Pirchana i jaké to je takový portrét vytvářet.
Brněnská výstava probíhala paralelně s výstavou mezinárodně uznávaného scénografa Emila Pirchana mladšího (umělcova syna), kterou pořádalo Museum Folkwang v Essenu v Německu.


osoby

Emil Pirchan ml.
Emil Pirchan st.
je mu věnována výstava


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část


hub


Aktualizováno: 21. 03. 2019