Slavnost rozloučení s XIII. Vánočním stromem republiky v Soběšicích

29. 11. 1936


ulice

Zeiberlichova
místo konání slavnosti, tehdy Soběšice čp. 63


číslo orientační

48


katastr

Soběšice


charakteristika

Slavnost rozloučení se konala v neděli 29. 11. 1936 před obecním hostincem v Soběšicích a průběh přenášel brněnský Radiojournal. Zahájil ji tajemník Okresní péče o mládež Rudolf Pospíšil.
O poslání stromu promluvil tajemník Zdeněk Vašíček, který připomněl tvůrce myšlenky vánočních stromů, spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Pořadatelé pietně zařadili i báseň „Vánoční strom“, kterou recitovala žákyně Věra Krejčová. Místní pěvecký sbor zapěl Bendlovu skladbu „Vše, co nitro“.
Po proslovu zástupce lesní správy královopolského velkostatku Ing. Otto Breyera odevzdal soběšický starosta František Filka starostovi města Brna, Ing. dr. Rudolfovi Spazierovi, nejen vánoční strom, ale také první dar 500 Kč.


poznámka

Po skončení slavnosti se 24 metrů vysoký smrk soběšického revíru se standartou „Vánoční strom republiky 1935“ vydal na cestu do Brna, na hranice obce jej doprovodili malí i velcí obyvatelé Soběšic. K večeru se stromu ujali na náměstí Svobody městští dělníci, kteří jej připravili k odevzdání veřejnosti.
Vánoční strom republiky se stal každoročně již třináct let pravidelným zdrojem příjmu Okresní péče o mládež, „přináší radost a kus lepšího života opuštěným dětem“. Přímý přenos brněnského rozhlasu ze slavnostního odevzdání stromu připomněl posluchačům, že „žijí tisíce dětí, kterým je třeba pomoci“, jak poznamenal dobový novinář.


prameny, literatura

události

5. 12. 1936
Zahajovací slavnost XIII. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Rudolf Pospíšil
zahájil slavnost Rudolf Spazier
starosta města Brna, který vánoční strom převzal Rudolf Těsnohlídek
tvůrce myšlenky vánočních stromů


městská část

Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2019