Zahajovací slavnost XIII. Vánočního stromu republiky v Brně

5. 12. 1936charakteristika

Zahajovací slavnost se konala v sobotu 5. 12. 1936 v 16 hodin za účasti početného obyvatelstva, členů spolků a korporací. Za Okresní péči o mládež promluvil řídicí učitel Zapletal. Žák 4. třídy obecné školy na Mendlově náměstí Bohuslav Spigelvogel přednesl báseň Rudolfa Těsnohlídka „Vánoční strom“. Starosta Brna Ing. dr. Rudolf Spazier uvedl, že brněnský vánoční strom je živitelem dětského domova Dagmar, a na několika příkladech ozřejmil poslání domova. „Za vzor kladl chudou dělnickou obec soběšickou, která dala letošnímu, t. j. 13. vánočnímu stromu na cestu dar 500 Kč“. Poté odevzdal strom do péče obyvatelstva. „Svůj projev skončil sdělením, že zástupcům komitétu Vánočního stromu předal dar 1 000 Kč od Městské spořitelny královopolské i dar za svou osobu.“ Světla vánočního stromu se rozsvítila a hudba pěšího pluku 43 zahrála státní hymny československou a dánskou.
Po skončení slavnosti následoval promenádní koncert.


zajímavosti

Protektorem všech oslav Vánočních stromů republiky se stal v roce 1936 ministr sociální péče Ing. Jaromír Nečas. Hlavní slavnost se konala v Praze na Staroměstském náměstí v sobotu 5. 12. 1936, to byl zřejmě i důvod, proč se slavnost v Brně konala také v sobotu, místo tradiční neděle.


poznámka

Po mnoha letech napadl sníh, který ozdobil i korunu brněnského vánočního stromu. Ke dni 23. 12. 1936 bylo darováno 63 216.35 Kč, z věcných darů bylo uvedeno např. 13 balíků prádla, hraček, knih a cukru pro kojence. V 16 hodin na Štědrý den se konala tradiční pietní vzpomínka na padlé v 1. světové válce. Vánoční strom republiky 1936 měl také vlastní pohlednice, které se daly koupit v obchodech nebo přímo u stromu na náměstí Svobody. Velmi častým příspěvkem se staly finanční dary, které věnovaly rodiny či spolupracovníci k uctění památky zemřelých, nebo místo květinových darů při pohřbu.události

29. 11. 1936
Slavnost rozloučení s XIII. Vánočním stromem republiky v Soběšicích


osoby

Rudolf Spazier
starosta Brna, pronesl hlavní projev Rudolf Těsnohlídek
na slavnosti byla recitována jeho báseň


městská část

Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2019