Slavnost rozloučení s XV. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

27. 11. 1938


charakteristika

Slavnost rozloučení se konala v neděli 27. 11. 1938 na návsi v Bílovicích. Strom byl vybrán na školním statku Masarykův les, který patřil Vysoké škole zemědělské v Brně.
Všichni řečníci zdůraznili skutečnost, že k chudobným dětem v tomto roce přibyly stovky a tisíce dětí ze zabraného území. V proslovech bylo také vzpomenuto desáté výročí tragické smrti zakladatele tradice vánočních stromů Rudolfa Těsnohlídka.


poznámka

Slavnost doprovodily bílovické děti recitací a sborovým zpěvem. Starosta města Brna Ing. dr. Rudolf Spazier převzal do péče města, za darování stromu a přípravu slavnosti rozloučení poděkoval tajemník okresní péče o mládež Rudolf Pospíšil.
Poté se vůz s ozdobeným stromem, doprovázený stráží lesních zaměstnanců ve stejnokrojích, vydal na cestu do Brna, aby slovy rektora Vysoké školy zemědělské Václava Nováka připomínal „jako vztyčený prst k nebi tisíce svých druhů, odloučených letos na našich hranicích“.
(V novinách bylo napsáno špatné číslování vánočního stromu, ve skutečnosti to byl od roku 1924 již XV. Vánoční strom republiky -Menš).události

3. 12. 1938
Zahajovací slavnost XV. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

Václav Novák
řečník na slavnosti, zastupoval Vysokou školu zemědělskou jako majitelku školního lesního statku Masarykův les Rudolf Pospíšil
řečník na slavnosti Rudolf Spazier
převzal vánoční strom do péče města Brna Rudolf Těsnohlídek
na slavnosti připomenuta jeho památka jako zakladatele tradice vánočních stromů


Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2019