Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost rozloučení s XV. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

Slavnost rozloučení s XV. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou


 • 27. 11. 1938 


 • charakteristika

  Slavnost rozloučení se konala v neděli 27. 11. 1938 na návsi v Bílovicích. Strom byl vybrán na školním statku Masarykův les, který patřil Vysoké škole zemědělské v Brně.
  Všichni řečníci zdůraznili skutečnost, že k chudobným dětem v tomto roce přibyly stovky a tisíce dětí ze zabraného území. V proslovech bylo také vzpomenuto desáté výročí tragické smrti zakladatele tradice vánočních stromů Rudolfa Těsnohlídka.


 • poznámka

  Slavnost doprovodily bílovické děti recitací a sborovým zpěvem. Starosta města Brna Ing. dr. Rudolf Spazier převzal do péče města, za darování stromu a přípravu slavnosti rozloučení poděkoval tajemník okresní péče o mládež Rudolf Pospíšil.
  Poté se vůz s ozdobeným stromem, doprovázený stráží lesních zaměstnanců ve stejnokrojích, vydal na cestu do Brna, aby slovy rektora Vysoké školy zemědělské Václava Nováka připomínal „jako vztyčený prst k nebi tisíce svých druhů, odloučených letos na našich hranicích“.
  (V novinách bylo napsáno špatné číslování vánočního stromu, ve skutečnosti to byl od roku 1924 již XV. Vánoční strom republiky -Menš).


 • prameny, literatura


 • události

  3. 12. 1938
  Zahajovací slavnost XV. Vánočního stromu republiky v Brně


 • osoby

  Václav Novák
  řečník na slavnosti, zastupoval Vysokou školu zemědělskou jako majitelku školního lesního statku Masarykův les Rudolf Pospíšil
  řečník na slavnosti Rudolf Spazier
  převzal vánoční strom do péče města Brna Rudolf Těsnohlídek
  na slavnosti připomenuta jeho památka jako zakladatele tradice vánočních stromů


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2019