Volba rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2019–2023

1. 4. 2019


ulice

číslo orientační

70


katastr

Veveřícharakteristika

Akademický senát Masarykovy univerzity zvolil kandidátem na rektora současného děkana lékařské fakulty Martina Bareše, který v prvním kole tajné volby získal od senátorů 36 hlasů.
Jeho protikandidáta, nynějšího proděkana přírodovědecké fakulty Jaromíra Leichmanna, volilo celkem 11 z 50 přítomných senátorů, tři odevzdané hlasy byly neplatné.
Zvoleného kandidáta jmenuje do funkce rektora na čtyři roky prezident. Martin Bareš ve funkci 1. září 2019 vystřídá Mikuláše Beka, kterému na konci srpna ukončí druhé volební období a o zvolení se už ucházet nemohl.


poznámka

Neurolog Martin Bareš má zkušenosti z vedení univerzity, kde v letech 2011–2018 působil nejprve jako prorektor pro rozvoj a poté prorektor pro akademické záležitosti. Od února 2018 roku vede Lékařskou fakultu MU jako její děkan. Byl také zástupcem přednosty na I. neurologické klinice lékařské fakulty a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde je nyní profesorem.
Za jednu ze svých priorit označil Bareš posilování role univerzity jako jednoho z pilířů svobody v současné společnosti. Jeho hlavním strategickým cílem pak je posunovat univerzitu k vyšší kvalitě ve vzdělávání, ve vědě a výzkumu a vytvářet podmínky pro její mezinárodní viditelnost na kvalitativně vyšší úrovni.
(Zdroj: Tisková zpráva Masarykovy univerzity vydaná dne 2. 4. 2019)


obrazy


osoby

Mikuláš Bek
končící rektor univerzityměstská část

Jis


Aktualizováno: 02. 01. 2020